DE OUDE VEILING EEN HISTORISCH PAND

Een stukje historie

In de 18e eeuw rukte, door het afsteken van turf, het water steeds verder op waardoor veeteelt bijna ondoenlijk werd. Maar de smalle stukken grond die overbleven na het vervenen waren wel geschikt om bomen op te kweken. De grond onder de jonge bomen bleek zeer bruikbaar voor de aardbeiencultuur. Rond 1880 had de aardbeienkweek zijn hoogtepunt. De teelt nam af toen er vraag kwam naar snijbloemen, vooral rozen. Er zijn in 1912 in Aalsmeer twee veilinggebouwen verrezen. De veiling aan de Marktstraat werd gebouwd door de Centrale Aalsmeersche Veilingsvereeniging.(C.A.V) Het gebouw werd ontworpen door JW Luijk en lag met de achterzijde naar de Kerkwetering, die toen nog van alle zijden via het water bereikbaar was.

De totale grote van het bouwterrein was 16×68 meter, wat al spoedig veel te klein bleek. Na diverse verbouwingen en uitbreidingen werd besloten in 1926 te verhuizen naar de Van Cleeffkade. (Waar nu Crown zit). De vanaf toen geheten: ‘Oude Veiling’ bleef voor de handel van snijbloemen in bedrijf tot 1932. Daar het gebouw al vanaf het begin een grote rol gespeeld had in de historie van het verenigingsleven van Aalsmeer, kreeg het pand een hierop afgestemde functie.

METAMORFOSE GEBOUW De Aalsmeerse architect J.F. Berghoef was bereid om belangeloos een plan te maken. De grote zaal werd multifunctioneel ingericht. Het gebouw aan de Marktstraat met daarin over de volle hoogte een pakkerij en tribune, kreeg een verdiepingsvloer en een totaal nieuwe indeling. Ook het gevelbeeld werd aangepast. Berghoef liet zich daarbij inspireren door de beelden die hij had opgedaan in Italië. De getoogde diepliggende ramen, de daken in de lijn van de straat, goten die oversteken, het raam met bordes boven de entree, volgens Kok ‘Een stukje Italië in Aalsmeer.’

KOMST BIBLIOTHEEEK De transformatie van veilinggebouw naar verenigingsgebouw is bijzonder te noemen omdat de beide functies en stijlen van het gebouw deels bewaard zijn gebleven. Daarom kon de buitenzijde niet gestukadoord worden, ‘De tactiliteit van het gebouw verdwijnt dan.’ Aldus Kok. In 1985, de gemeente had inmiddels het pand gekocht, is er een grote verbouwing geweest waarbij vele signaturen verdwenen of weggewerkt zijn. De grote zaal werd gesloopt om op deze fundamenten de bibliotheek te bouwen. Het pand is altijd van groot belang geweest voor de welvaart en het welzijn van Aalsmeer. Het is niet voor niets dat dit gebouw een gemeentelijk monument is. 

aalsmeerse historie
historie in aalsmeer

De Oude Veiling in Aalsmeer

In twee films van Ton Offerman vertelt architect Joop Kok over de geschiedenis van De Oude Veiling in Aalsmeer en over het ontstaan van het veilingwezen in Aalsmeer.