DE OUDE VEILING EEN HISTORISCH PAND

Een stukje historie

In de 18e eeuw rukte, door het afsteken van turf, het water steeds verder op waardoor veeteelt bijna ondoenlijk werd. Maar de smalle stukken grond die overbleven na het vervenen waren wel geschikt om bomen op te kweken. De grond onder de jonge bomen bleek zeer bruikbaar voor de aardbeiencultuur. Rond 1880 had de aardbeienkweek zijn hoogtepunt. De teelt nam af toen er vraag kwam naar snijbloemen, vooral rozen. Er zijn in 1912 in Aalsmeer twee veilinggebouwen verrezen. De veiling aan de Marktstraat werd gebouwd door de Centrale Aalsmeersche Veilingsvereeniging.(C.A.V) Het gebouw werd ontworpen door JW Luijk en lag met de achterzijde naar de Kerkwetering, die toen nog van alle zijden via het water bereikbaar was.

De totale grote van het bouwterrein was 16×68 meter, wat al spoedig veel te klein bleek. Na diverse verbouwingen en uitbreidingen werd besloten in 1926 te verhuizen naar de Van Cleeffkade. (Waar nu Crown zit). De vanaf toen geheten: ‘Oude Veiling’ bleef voor de handel van snijbloemen in bedrijf tot 1932. Daar het gebouw al vanaf het begin een grote rol gespeeld had in de historie van het verenigingsleven van Aalsmeer, kreeg het pand een hierop afgestemde functie.

METAMORFOSE GEBOUW De Aalsmeerse architect J.F. Berghoef was bereid om belangeloos een plan te maken. De grote zaal werd multifunctioneel ingericht. Het gebouw aan de Marktstraat met daarin over de volle hoogte een pakkerij en tribune, kreeg een verdiepingsvloer en een totaal nieuwe indeling. Ook het gevelbeeld werd aangepast. Berghoef liet zich daarbij inspireren door de beelden die hij had opgedaan in Italië. De getoogde diepliggende ramen, de daken in de lijn van de straat, goten die oversteken, het raam met bordes boven de entree, volgens Kok ‘Een stukje Italië in Aalsmeer.’

KOMST BIBLIOTHEEEK De transformatie van veilinggebouw naar verenigingsgebouw is bijzonder te noemen omdat de beide functies en stijlen van het gebouw deels bewaard zijn gebleven. Daarom kon de buitenzijde niet gestukadoord worden, ‘De tactiliteit van het gebouw verdwijnt dan.’ Aldus Kok. In 1985, de gemeente had inmiddels het pand gekocht, is er een grote verbouwing geweest waarbij vele signaturen verdwenen of weggewerkt zijn. De grote zaal werd gesloopt om op deze fundamenten de bibliotheek te bouwen. Het pand is altijd van groot belang geweest voor de welvaart en het welzijn van Aalsmeer. Het is niet voor niets dat dit gebouw een gemeentelijk monument is. 

aalsmeerse historie
historie in aalsmeer

De Oude Veiling in Aalsmeer

In twee films van Ton Offerman vertelt architect Joop Kok over de geschiedenis van De Oude Veiling in Aalsmeer en over het ontstaan van het veilingwezen in Aalsmeer.

Muziek
in De Oude Veiling

Muziekvereniging Flora- Ode aan de bugel

Een van de lokale muziekverenigingen is de fanfare Flora. Deze muziekvereniging bestaat al meer dan 120 jaar. De prachtige klank van de fanfare wordt voor een groot deel bepaald door de bugel.

Concerten in De Oude Veiling

“In 2008 kwamen Leo van Erp, toenmalige eigenaar van De Oude Veiling en ik op het idee om enkele akoestische zondagmiddag concertjes te organiseren om zo wat meer aanloop in met name de grote zaal te activeren. Het eerste optreden werd verzorgd door de legendarische Nederlandse folk formatie CCC Inc. Dit is de band waaruit ooit Doe Maar uit ontstond. Dit was een doorslaand succes. Inmiddels zo’n 100 concerten verder kunnen we terug kijken op uitzonderlijke zondagmiddagen en soms zaterdag avonden. Hieronder een greep van drie optredens uit die tijd.” – Pieter Groenveld

Theater
in De Oude Veiling

Hoe Antjie Pauwe toe ze trouwe most an d’r huisboel kwam

In 1935 werd een bijzonder toneelstuk opgevoerd in De Oude Veiling: Hoe Antjie Pauwe, toe ze trouwe most an d’r huisboel kwam, van de Aalsmeerse dichter Jan Eveleens Dzn. Het toneelstuk is helemaal in Aalsmeers dialect geschreven.

De bibliotheek
in De Oude Veiling

Twee medewerkers van de Bibliotheek Amstelland vertellen over de geschiedenis van de bibliotheek in Aalsmeer, die ook al in de jaren ’50 van de vorige eeuw in De Oude Veiling was gevestigd.

Geschiedenis
in De Oude Veiling

 

Kudelstaart in Oorlogstijd

In april 2020 verscheen het boek Kudelstaart in Oorlogstijd, samengesteld door Jan Buskermolen en Dick van Wees. Dit boek is geschreven op basis van brieven, documenten en interviews met bewoners die actief waren tijdens de Tweede Wereldoorlog en met hun nabestaanden. Hieronder laten we een selectie zien van onderwerpen die in het boek behandeld worden. Het boek is verkrijgbaar via  www.kudelstaartinoorlogstijd.nl.