De Oude Veiling

De Oude Veiling, gelegen in het hart van Aalsmeer, heeft een rijke culturele geschiedenis. Het pand werd in 1912 als eerste Aalsmeerse veiling gebouwd en kreeg in 1932, na een grondige verbouwing, de functie als verenigingsgebouw. Het gebouw biedt nu onderdak aan een sfeervol café restaurant met een grote bar en op de eerste verdieping een grote en kleine zaal, compleet met bar en in een geheel eigen stijl. U kunt bij ons terecht voor diners, feesten, lunches, presentaties, borrels, high teas, optredens en commerciële & culturele activiteiten. Kortom, voor ieder wat wils!

~ Proef de sfeer van Aalsmeer ~


Geschiedenis van De Oude Veiling

De Aalsmeerse Oude Veiling kent een roerige geschiedenis, gebouwd in 1912, verbouwd in de jaren 1931, 1986, 1999 en 2002 en thans in handen van de Aalsmeerder Leo van Erp.

“De Coöp. Vereeniging Centrale Aalsmeersche Veiling” hield sinds 1912 haar bloemenveilingen in dit gebouw, totdat de ruimte ontoereikend bleek en in 1927 een geheel nieuw gebouw aan de Van Cleeffkade in gebruik genomen werd. Al sinds den aanvang van het bestaan van het gebouw vonden tal van vereenigingen op cultureel gebied in het veilinggebouw een tehuis. Een viertal jaren bleef de toestand onveranderd, ook al werd het gebouw voor bloemenveilingen niet meer gebezigd.

In 1931 meende evenwel het bestuur der C.A.V., dat het zich niet langer de vrij groote financiële offers, verbonden aan de exploitatie van dit gebouw, mocht getroosten. Na een poging tot publieken verkoop, die tot mislukking leidde, stelde het bestuur der C.A.V. zich in verbinding met personen uit de vereenigingen, die tot dusver gebruik gemaakt hadden van de zalen in het veilinggebouw. De eerste bespreking leidde reeds tot het samenstellen eener commissie, die tot taak kreeg, de exploitatiemogelijkheid van het oude gebouw in studie te nemen.

Met belangstelling hebben wij den laatsten tijd de gedaanteverwisseling van het oude veilingsgebouw, thans “Oude Veiling”, gadegeslagen. En niet zonder verbazing constateerden we, dat het met de oude veiling een wonder gebeurde. In drie maanden tijds heeft de heer J.F. Berghoef, krachtig bijgestaan door den aannemer, den heer A. Biesheuvel, het wonder van de metamorphose tot stand gebracht. Met groote waardering spreken we hier over het welslagen van den heer J.F. Berghoef. De opdracht was moeilijk, daarvan zijn wij overtuigd, doch des te schooner is thans het resultaat!

Aalsmeer en in het bijzonder de Aalsmeersche vereenigingen hebben beschikking gekregen over een gebouw, waaraan hier groote behoefte was. Een modern ingerichte tooneelzaal, in haar grootste formatie plaats biedende aan zeshonderd vijftig personen, een zeer geriefelijke feestzaal, eenige vergaderlokalen, een bibliotheek en leeszaal; een ruim comfortabel restaurant, benevens garderobe, toiletten, dit alles vindt men thans in “De Oude Veiling”.
Thans is het woord aan de plaatsgenooten, om De Oude Veiling het middelpunt te doen zijn van het Aalsmeersche vereenigingsleven. De zalen noodigen allen tot vergaderen of verpoozen. Aalsmeer is met “De Oude Veiling” een monument van krachtig Aalsmeersch organisatieleven rijker geworden. Dat zij leve!?

(bovenstaande tekst is overgenomen uit het Feestprogramma ter gelegenheid van de opening van het gebouw “De Oude Veiling” op donderdag 14 en vrijdag 15 januari 1932)

Diverse exploitanten hebben zich in de loop der jaren gevestigd in “De Oude Veiling”. De heer Bromet, Piet de Jager en Paul Oldenburger zijn namen die velen zich nog herinneren; evenals de vele festiviteiten die plaatsvonden in het gebouw. Maar in juli 1983 sloot het gebouw toch haar deuren. Een ‘sit-down actie’ van Aalsmeerders en andere bezoekers als protest tegen de sluiting mocht niet baten, evenals het inpakken in plastic van het gehele gebouw.

De grote zaal (toen nog aan de zijkant) van het verenigingsgebouw werd in 1985 gesloopt. Na deze afbraak verrees aan de Kerkwetering het nieuwe onderkomen van de openbare bibliotheek welke nog steeds in gebruik is.

De benedenverdieping van “De Oude Veiling” werd vervolgens in 1986 in opdracht van (de huidige wethouder) Berry Nijmeijer verbouwd tot restaurant. Jaren later vestigde de heer Woo een Chinees restaurant, maar na een aantal jaren kwam het pand leeg te staan en werd het zelfs gekraakt.

Uiteindelijk kocht dhr. De Weerd in het begin van deze eeuw het pand en verbouwde de benedenverdieping tot grand café. Regelmatig traden er op de zondagmiddag bandjes op. De bovenverdieping werd ingericht als expositieruimte.

Dit is zo gebleven tot 1 januari 2008. Nadat het gebouw enige weken gesloten is geweest werd de (ver)koop definitief en is De Oude Veiling vanaf 18 februari 2008 in handen van de Aalsmeerder Leo van Erp. Na een grondige verbouwing is het grand café op de begane grond omgetoverd tot een zeer sfeervolle ruimte. De twee zalen op de eerste verdieping zijn grondig aangepast en in gebruik als multifunctionele ruimtes, welke gebruikt worden voor feesten, vergaderingen, recepties en optredens van artiesten.